STRUKTUR ORGANISASI

Pembaharuan terakhir 2019-10-08 11:57:14 203 hits

SUSUNAN ORGANISASI

MADRASAH TSANAWIYAH ATTAQWA

TAHUN PELAJARAN 2019/2020

 

 

1.      Kepala Madrasah                                       : Agus Salim, S.Ag.

2.      Pembantu Kepala Madrasah (PKM)

a.       Bidang Kurikulum                            : Awaludin, S.Pd.

b.      Bidang Kesiswaan                            : M. Sujaudin, S.Ag.

c.       Bidang BP & Konseling                   : Lutfi Suryadi, S.Pd.

d.      Bidang Ubudiyah                             : A. Baihaqi, S.Ag.

e.       Bidang Waka Ur Humas                   : Syarif Hidayatullah, A.Md.

f.       Bidang Waka Ur Prasarana               : Masykur

3.      Tata Usaha

a.       Kepala Tata Usaha                            : A. Rifa’i, S.Pd.

b.      Operator                                            : Awaludin, S.Pd.

c.       Bendahara                                         : Khoiriyah, S.Pd.

d.      Staf TU                                             : Syarif Hidayatullah, A.Md.

Ø Nur Anida

4.      Wali Kelas

a.       Kelas VII A                                      : Latifatul Magrifah, S.Pd.

b.      Kelas VII B                                      : A. Nasrullah, S.Ag.

c.       Kelas VII C                                      : Irma, S.Pd.

d.      Kelas VII D                                      : Siti Magfiroh, S.Pd.I.

e.       Kelas VII E (Asrama)                       : Jamillah

f.       Kelas VII F (Asrama)                       : Eni Nuraini

g.      Kelas VIII A                                     : Hj. Fitriah, S.Pd.I.

h.      Kelas VIII B                                     : Isti Fauziah, S.Pd.I

i.        Kelas VIII C                                     : Hj. Umi Kulsum, S.Pd.

j.        Kelas VIII D                                     : Imamudin, S.Pd.

k.      Kelas VIII E                                     : M. Sujauddin, S.Ag.

l.        Kelas VIII F (Asrama)                      : Siti Nabilla

m.    Kelas IX A                                        : Rahmawati, S.Ag.

n.      Kelas IX B                                        : Dra. Hj. Muqowamah

KOMENTAR

Menikahlah Dengan Lurus Sahabatku :)

Rasulullah SAW Bersabda, "Barang Siapa Yang Menikahi Seorang Wanita Karena Kedudukannya, Maka Allah Tidak Akan Menambahkan Baginya Kecuali Kehinaan. Barang Siapa Yang Menikahi Seorang Wanita Karena Kekayaannya, Maka Allah Tidak Akan Menambahkan Baginya Kecuali Kefakiran." Beliau Melanjutkan, "Barang Siapa Yang Menikahi Seorang Wanita Karena Kemuliaan Nasabnya, Maka Allah Tidak Akan Menambahkan Baginya Kecuali Kerendahan. Dan, Barang Siapa Yang Menikahi Seorang Wanita Dan Ia Tidak Menginginkan Kecuali Supaya Dapat Menundukkan Pandangan Dan Menjaga Kemaluannya Atau Menyambung Tali Silaturahim, Maka Allah Akan Memberkahi Mereka Berdua."