STRUKTUR ORGANISASI

Pembaharuan terakhir 2019-10-08 11:57:14 319 hits

SUSUNAN ORGANISASI

MADRASAH TSANAWIYAH ATTAQWA

TAHUN PELAJARAN 2019/2020

 

 

1.      Kepala Madrasah                                       : Agus Salim, S.Ag.

2.      Pembantu Kepala Madrasah (PKM)

a.       Bidang Kurikulum                            : Awaludin, S.Pd.

b.      Bidang Kesiswaan                            : M. Sujaudin, S.Ag.

c.       Bidang BP & Konseling                   : Lutfi Suryadi, S.Pd.

d.      Bidang Ubudiyah                             : A. Baihaqi, S.Ag.

e.       Bidang Waka Ur Humas                   : Syarif Hidayatullah, A.Md.

f.       Bidang Waka Ur Prasarana               : Masykur

3.      Tata Usaha

a.       Kepala Tata Usaha                            : A. Rifa’i, S.Pd.

b.      Operator                                            : Awaludin, S.Pd.

c.       Bendahara                                         : Khoiriyah, S.Pd.

d.      Staf TU                                             : Syarif Hidayatullah, A.Md.

Ø Nur Anida

4.      Wali Kelas

a.       Kelas VII A                                      : Latifatul Magrifah, S.Pd.

b.      Kelas VII B                                      : A. Nasrullah, S.Ag.

c.       Kelas VII C                                      : Irma, S.Pd.

d.      Kelas VII D                                      : Siti Magfiroh, S.Pd.I.

e.       Kelas VII E (Asrama)                       : Jamillah

f.       Kelas VII F (Asrama)                       : Eni Nuraini

g.      Kelas VIII A                                     : Hj. Fitriah, S.Pd.I.

h.      Kelas VIII B                                     : Isti Fauziah, S.Pd.I

i.        Kelas VIII C                                     : Hj. Umi Kulsum, S.Pd.

j.        Kelas VIII D                                     : Imamudin, S.Pd.

k.      Kelas VIII E                                     : M. Sujauddin, S.Ag.

l.        Kelas VIII F (Asrama)                      : Siti Nabilla

m.    Kelas IX A                                        : Rahmawati, S.Ag.

n.      Kelas IX B                                        : Dra. Hj. Muqowamah

KOMENTAR

Apakah Ini Sering Terjadi Pada Anda?

Dari Abu Hurairah R.a. Berkata: Rasulullah Saw Bersabda, "Apabila Telah Diserukan Adzan Untuk Shalat Maka Berlari Mundurlah Setan Sambil Terkentut-kentut, Hingga Tidak Terdengar Olehnya Suara Adzan Itu. Apabila Adzan Telah Selesai, Ia Pun Datang Kembali. Kemudian Ia Mengganggu Hati Orang Yang Shalat, Seraya Berkata, 'Ingatlah Ini Dan Ingatlah Itu.' Padahal Yang Demikian Itu Tidak Pernah Diingatnya Sebelum Shalat. Sehingga Orang Yang Shalat Itu Tidak Tahu Lagi, Sudah Berapa Rakaatkah Shalat Yang Dikerjakannya Itu."