STRUKTUR ORGANISASI

Pembaharuan terakhir 2019-10-08 11:57:14 21 hits

SUSUNAN ORGANISASI

MADRASAH TSANAWIYAH ATTAQWA

TAHUN PELAJARAN 2019/2020

 

 

1.      Kepala Madrasah                                       : Agus Salim, S.Ag.

2.      Pembantu Kepala Madrasah (PKM)

a.       Bidang Kurikulum                            : Awaludin, S.Pd.

b.      Bidang Kesiswaan                            : M. Sujaudin, S.Ag.

c.       Bidang BP & Konseling                   : Lutfi Suryadi, S.Pd.

d.      Bidang Ubudiyah                             : A. Baihaqi, S.Ag.

e.       Bidang Waka Ur Humas                   : Syarif Hidayatullah, A.Md.

f.       Bidang Waka Ur Prasarana               : Masykur

3.      Tata Usaha

a.       Kepala Tata Usaha                            : A. Rifa’i, S.Pd.

b.      Operator                                            : Awaludin, S.Pd.

c.       Bendahara                                         : Khoiriyah, S.Pd.

d.      Staf TU                                             : Syarif Hidayatullah, A.Md.

Ø Nur Anida

4.      Wali Kelas

a.       Kelas VII A                                      : Latifatul Magrifah, S.Pd.

b.      Kelas VII B                                      : A. Nasrullah, S.Ag.

c.       Kelas VII C                                      : Irma, S.Pd.

d.      Kelas VII D                                      : Siti Magfiroh, S.Pd.I.

e.       Kelas VII E (Asrama)                       : Jamillah

f.       Kelas VII F (Asrama)                       : Eni Nuraini

g.      Kelas VIII A                                     : Hj. Fitriah, S.Pd.I.

h.      Kelas VIII B                                     : Isti Fauziah, S.Pd.I

i.        Kelas VIII C                                     : Hj. Umi Kulsum, S.Pd.

j.        Kelas VIII D                                     : Imamudin, S.Pd.

k.      Kelas VIII E                                     : M. Sujauddin, S.Ag.

l.        Kelas VIII F (Asrama)                      : Siti Nabilla

m.    Kelas IX A                                        : Rahmawati, S.Ag.

n.      Kelas IX B                                        : Dra. Hj. Muqowamah

KOMENTAR

  • Data tidak atau belum tersedia.

Bagaimana pendapat Anda mengenai informasi yang disampaikan dalam website ini ?

Hati-hati Wahai Saudaraku...

Dari Ibnu Mas'ud Ra. Telah Berkata: Telah Bersabda Rasulullah Saw: "Tidak Halal Darah Seorang Muslim Kecuali Disebabkan Salah Satu Dari Tiga Perkara: Duda/janda Yang Berzina, Pembunuhan Dibalas Bunuh, Orang Meninggalkan Agamanya, Memisahkan Diri Dari Jama'ah (murtad)."