STRUKTUR ORGANISASI

Pembaharuan terakhir 2019-10-08 11:57:14 102 hits

SUSUNAN ORGANISASI

MADRASAH TSANAWIYAH ATTAQWA

TAHUN PELAJARAN 2019/2020

 

 

1.      Kepala Madrasah                                       : Agus Salim, S.Ag.

2.      Pembantu Kepala Madrasah (PKM)

a.       Bidang Kurikulum                            : Awaludin, S.Pd.

b.      Bidang Kesiswaan                            : M. Sujaudin, S.Ag.

c.       Bidang BP & Konseling                   : Lutfi Suryadi, S.Pd.

d.      Bidang Ubudiyah                             : A. Baihaqi, S.Ag.

e.       Bidang Waka Ur Humas                   : Syarif Hidayatullah, A.Md.

f.       Bidang Waka Ur Prasarana               : Masykur

3.      Tata Usaha

a.       Kepala Tata Usaha                            : A. Rifa’i, S.Pd.

b.      Operator                                            : Awaludin, S.Pd.

c.       Bendahara                                         : Khoiriyah, S.Pd.

d.      Staf TU                                             : Syarif Hidayatullah, A.Md.

Ø Nur Anida

4.      Wali Kelas

a.       Kelas VII A                                      : Latifatul Magrifah, S.Pd.

b.      Kelas VII B                                      : A. Nasrullah, S.Ag.

c.       Kelas VII C                                      : Irma, S.Pd.

d.      Kelas VII D                                      : Siti Magfiroh, S.Pd.I.

e.       Kelas VII E (Asrama)                       : Jamillah

f.       Kelas VII F (Asrama)                       : Eni Nuraini

g.      Kelas VIII A                                     : Hj. Fitriah, S.Pd.I.

h.      Kelas VIII B                                     : Isti Fauziah, S.Pd.I

i.        Kelas VIII C                                     : Hj. Umi Kulsum, S.Pd.

j.        Kelas VIII D                                     : Imamudin, S.Pd.

k.      Kelas VIII E                                     : M. Sujauddin, S.Ag.

l.        Kelas VIII F (Asrama)                      : Siti Nabilla

m.    Kelas IX A                                        : Rahmawati, S.Ag.

n.      Kelas IX B                                        : Dra. Hj. Muqowamah

KOMENTAR

Membahagiakan Saudara Kita

Rasulullah Bersabda, 'Barangsiapa Berjalan Memenuhi Keperluan Saudaranya Dan Menyampaikan Keinginannya, Maka Itu Lebih Besar (pahalanya) Daripada Iktikaf Di Masjid Selama 10 Tahun, Sedangkan Orang Yang Iktikaf Satu Hari Untuk Mencari Keridhaan Allah, Maka Allah Akan Jadikan Penghalang Antara Ia Dan Neraka Tiga Parit Yang Jauhnya Lebih Dari Dua Ufuk Timur Dan Barat'.